Generální partner

TE Connectivity je generálním partnerem 1. ročníku závodu na kolečkových lyžích z Vrchlabí na Friesovy boudy TE Uphill 2022.

Pravidla

Pravidla závodů na kolečkových  lyžích

Článek 1 - Základní ustanovení

Každý pořadatel závodu je odpovědný za konání a průběh závodu, za výběr vhodné trati a zajištění bezpečnosti, rovněž tak za přihlašování na závody, zpracování  výsledků a přijímání protestů a rozhodování o nich, za rozhodování o diskvalifikaci závodníků porušujících  pokyny a pravidla závodu.

Každý pořadatel závodu vybere ředitele závodu.

Článek 2 - Předpisy pro závodní tratě

Závodní trat by měla být dlouhá nejméně 8 kilometrů a neměla by přesáhnout vzdálenost 80 kilometrů.

Pořadatel by měl zabezpečit minimálně 1 občerstvovací stanici a to minimálně v cílovém prostoru.

Startovní prostor musí umožnit startovat v několika řadách vždy se zařazením do první řady pro závodníky na čelních místech v  celkovém pořadí a nebo dle divoké karty udělené pořadatelem.

Článek 3 - Kategorie

V jednotlivých závodech se vyhlašují povinně následující kategorie:

  • juniorky a junioři od  15 let  do 23 let, do ročníku 1997
  • Muži  celkově od 15 let
  • Muži veteráni 50 let a starší, od ročníku 1967
  • Ženy celkově od 15 let
  • Ženy veteránky  50 let a starší, od ročníku 1967

Mimo výše uvedené kategorie, může pořadatel vyhlásit další kategorie a jednotlivé kategorie dále rozdělit, je však  povinen vždy vyhlásit i kategorie výše uvedené.

Článek 4 - Povinnosti závodníků

Závodníci musí mít během závodu všechny druhy identifikace, které jim dá pořadatel (čísla, čipy,  GPS).

Závody klasickou technikou se startují na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka s maximálním průměrem 7 - 8 cm, s označením koleček 2, 3, nebo  M ( medium nebo S (Slow), popř. u výrobce Marwe jsou povoleny kolečka s označením 6C6. Kolečka s označením 1 jsou zakázána. Zkontrolované lyže budou označeny  přímo na kolečku bílým značkovačem na gumu.

Nejlepším předem registrovaným závodníkům budou zpravidla přiděleny jednotné kolečkové lyže, které jsou závodníci  povinni od pořadatele přijmout pod sankcí neklasifikování v závodu.

Je zakázaná manipulace s kolečkovými lyžemi a jejich příslušenstvím (kolečka, ložiska)  po kontrole nebo od označení lyží od pořadatele  a stejně tak po obdržení  společných lyží. Pokud bude provedena jakákoli   manipulace s kolečkovými lyžemi, pak je závodník bez dalšího diskvalifikován.

Při závodech klasickou technikou nesmí délka holí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm / Délka holí = (výška postavy x 83/100) + 2 cm.

Závodníkům je povoleno vyměnit nebo opravit vadné vybavení během závodu a je jeho povinností  vadné vybavení nechat překontrolovat pořadateli pod sankcí neklasifikování v závodu.

Závodníci musí objet celou vyznačenou trať od startu do cíle, musí projet všemi kontrolami. Když závodník jede po nesprávné části trati nebo opustí označenou trať, měl by se vrátit na místo, kde chybu udělal. V tom případě může závodník jet proti směru tratě, a je plně zodpovědný za to, že nebude překážet a že neohrozí ostatní závodníky.

Závodník musí projet celou délku trati na lyžích, kterou má označenu od startu s použitím pouze vlastních sil k pohybu. Využívání pomoci vnějších vodičů není přípustné.

Předjížděný závodník nesmí překážet. Za správné předjíždění bez překážení je zodpovědný předjíždějící závodník. Pokud je to možné předjíždí se vlevo a předjížděný závodník uhýbá doprava.

Závodník je povinen se podrobit pokynům pořadatele jinak nebude vpuštěn na start nebo bude ze závodu  diskvalifikován.

Závodník je povinen se řídit pravidly silničního provozu, neboť  závod probíhá za plného  silničního provozu a je povinen dále respektovat  nepsaná pravidla fair play.

Každý  závodník se zúčastní závodu  na vlastní  nebezpečí a akceptuje přirozené riziko, které je se závodním lyžováním spojeno a odpovídá za svůj zdravotní stav a připravenost k závodu.

Článek 5 - Protesty a stížnosti 

Protesty se podávají nejpozději  do 15 minut po vyvěšení neoficiální výsledkové listiny a to  osobně  řediteli závodu, který o nich  bezodkladně rozhodne. Rozhodnutí oznámí ústně a též ho  na místě stručně odůvodní.

Spolu s podáním protestu musí být složena částka 500,-Kč. V případě, že je protest uznán jako opodstatněný, je částka vrácena. V ostatních případech je částka připsána na účet pořadatele.

Ředitel je oprávněn přijmout i podnět k řešení jednání proti pravidlům. Ředitel, však  pokud není podnět důvodný, nemusí o něm rozhodnout.

Stížnost může být podána proti  rozhodnutí  ředitele závodu ke komisi poháru a to do 3 dnů od rozhodnutí ředitele a to  na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Stížnost může být podána jen proti rozhodnutí  ředitele závodu ve věcech, které  ovlivňují celkové bodování závodníků do poháru. V případě podání stížnosti je ředitel povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit pro potřeby rozhodnutí komise.

Komise poháru je složená z ředitelů jednotlivých  závodů. Komise  rozhodne do deseti dnů   většinou hlasů a rozhoduje  dle zásady per rollam. Komise rozhoduje s konečnou platností o stížnostech proti rozhodnutí  ředitele závodu ve věcech, které  ovlivňují celkové bodování závodníků do poháru. Komise rozhoduje dle pravidel a zásad spravedlnosti.

Článek 6 - Závěrečná ustanovení

V případě situací těmito pravidly neřešenými se použijí podpůrně pravidla FIS pro běžecké lyžování,  pravidla silničního provozu a zásady fair play a spravedlnosti.

V Trutnově dne 15.5.2019 napsal Lukáš Havel.